UBND Tp.HCM cho phép thực hiện Dự án nạo vét khu neo đậu tránh bão sông Gò Gia

40
Có khá nhiều dự án nạo vét, cải tạo sông Gò Gia đang được triển khai theo hình thức XHH.

UBND Tp.HCM vừa đồng ý chủ trương triển khai Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km) theo hình thức tận thu sản phẩm sử dụng để bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Thành Hồng Phát là chủ đầu tư.

UBND Tp.HCM cho biết, các bước triển khai Dự án tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Đối với dự án Dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia theo hình thức tận thu sản phẩm sử dụng để bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước do Công ty TNHH Hải Hưng Thịnh làm chủ đầu tư đã triển khai thi công nạo vét từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016. Do khu vực thi công có dấu hiệu sạt lở, xâm thực đất rừng phòng hộ nên UBND Tp.HCM đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở, xâm thực đất rừng phòng hộ Cần Giờ để làm cơ sở xem xét tiếp tục triển khai dự án này.

UBND Tp.HCM yêu cầu Công ty TNHH Thành Hồng Phát xác định rõ quy mô nạo vét, vị trí đổ bùn của dự án và lập lại thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời xin ý kiến về việc chấp thuận vị trí đổ bùn của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định trước khi xem xét cho triển khai dự án.

Công ty TNHH Hải Hưng Thịnh cũng được yêu cầu thực hiện báo cáo khối lượng đã tận thu (thuộc địa phận Tp.HCM cho Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM để tính tiền cấp quyền khai thác, trong đó làm rõ tỷ lệ thu hồi cát, bãi đổ bùn để đổ lượng bùn đất còn lại (bãi đổ bùn được cấp thẩm quyền chấp thuận), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (thuế tài nguyên, tiền cấp quyến khai thác…) đối với khối lượng đã tận thu trước khi chấp thuận cho đơn vị tiếp tục thực hiện dự án.

Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đăng ký khối lượng sản phẩm tận thu theo quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác…) đối với khối lượng nạo vét tận thu và chỉ được thực hiện thi công nạo vét từ 6 giờ đến 18 giờ, không thi công vào ban đêm.

Theo baodautu

Chia sẻ