Tỉnh Đồng Nai hướng tới thu hút vốn đầu tư FDI có chọn lọc

9
Công nhân Công ty Daikan Việt Nam, Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có lợi thế rất lớn về vị trí địa lý-kinh tế là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Nộ, thuận lợi cho việc giao thông vận chuyển hàng hóa với cả thị trường nội địa cũng như xuất khẩu nên có lợi thế rất lớn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) có chọn lọc.

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31/10, thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài đạt khoảng 1.011 triệu USD, bằng 91% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 đạt 1.109 triệu USD), và đạt 91% so với kế hoạch năm 2022 (kế hoạch là 1.100 triệu USD).

Đáng chú ý, trong đó cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký 381,65 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2021 bằng 79% về số dự án và tăng 3% về vốn đăng ký cấp mới) và 81 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 629,69 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2021, bằng 84% số dự án bổ sung tăng vốn và bằng 85% về vốn bổ sung). Dự ước cả năm đạt 1.100 triệu USD, đạt 100% kế hoạch năm.

Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc; trong đó, có 9/38 dự án Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư đăng ký là 186,8 triệu USD, chiếm 24% tổng số dự án và chiếm 49% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới.

Có 4/38 dự án đầu tư Đài Loan có tổng vốn đầu tư đăng ký là 62,85 triệu USD, chiếm 11% tổng số dự án và chiếm 16% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI thu hút mới.

Có 6/36 dự án của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký là 57,11 triệu USD, còn lại là dự án của Hong Kong, Singapore, Đức, Pháp.

Đối với ngành nghề đầu tư của các dự án cấp mới, tỉnh Đồng Nai vẫn tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án xanh, dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, công nghiệp phụ trợ, cụ thể trong năm 2022 thu hút được 27 dự án mới thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (chiếm 71% số dự án mới) với vốn đầu tư đăng ký là 253,37 triệu USD, chiếm 66% tổng vốn đăng ký mới; chủ yếu là thuê nhà xưởng để sản xuất.

Đánh giá về chất lượng dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai khẳng định luôn thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Các dự án FDI thu hút mới gồm các dự án thuộc ngành nhựa, cơ khí, thực phẩm, logistics, với suất đầu tư bình quân 8,65 triệu USD/ha, số lượng lao động bình quân 88 người/ha; không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động.

So với cùng kỳ năm 2021, các dự án sử dụng ít lao động (số lượng lao động bình quân năm 2021 là 114 người/ha), suất đầu tư thấp 8,65 triệu USD/ha hơn so với cùng ký (suất đầu tư bình quân cùng kỳ 2021 là 17,17 triệu USD/ha).

Mặc dù số lượng dự án thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vốn đầu tư đăng ký và vốn đầu tư bình quân là 10,9 triệu USD/dự án cho các dự án 10 tháng đầu năm 2022 đều cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 8,37 triệu USD/dự án (do thu hút được 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 264,4 triệu USD).

Sản xuất hàng xuất khẩu tại công ty Huỳnh Đức, Đồng Nai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các dự án thu hút đầu tư mới đảm bảo các tiêu chí về công nghệ tiên tiến, không thâm dụng lao động; chưa thu hút được dự án thuộc các tập đoàn lớn, đa quốc gia do quỹ đất cho thuê hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Nhận định về kết quả hoạt động của các dự án FDI, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Đồng Nai cho biết sau dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã dần phục hồi, đẩy mạnh sản xuất.

Các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vẫn giữ được thị phần ổn định, ký kết các hợp đồng mới nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục, tạo việc làm cho 617.712 lao động.

Các doanh nghiệp hiện đang hoàn thành các đơn hàng trong năm 2022. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2022 đạt 1.048 triệu USD, đạt 97% so với cùng kỳ năm 2021.

Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2022 đạt 1.227 triệu USD, đạt 98% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 10 tháng của năm 2022, thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp đạt 743,33 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Giải pháp trọng tâm

Hiện nay tại tỉnh Đồng Nai, quỹ đất công nghiệp còn lại sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê không còn nhiều, do một phần còn vướng bồi thường giải tỏa, một phần chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Trong khi đó, thủ tục chấp thuận chủ trương dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phức tạp, kéo dài, chưa đáp ứng kịp nhu cầu thuê đất của nhà đầu tư.

Việc cấp các dự án đầu tư nước ngoài khu công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chính sách pháp luật còn chồng chéo, quy hoạch xây dựng một số địa phương có khả năng thu hút các dự án đầu tư nhiều như là Long Thành còn phải chờ được phê duyệt…

Để cải thiện môi trường thu hút đầu tư trong thời gian tới, tỉnh đang khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn, hoàn thiện và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, qua đó công khai, minh bạch quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch tại các địa bàn quan trọng như Long Thành, khu vực xung quanh sân bay quốc tế Long Thành, huyện Nhơn Trạch, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Cùng với đó, tỉnh sẽ công khai danh mục thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư, danh mục dự án đấu giá, đấu thầu, để thưc hiện kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị về thu hút đầu tư sau khi hoàn thành xong quy hoạch.

Tỉnh cũng sẽ tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư do các đơn vị trong nước và nước ngoài tổ chức, các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong nước và tại nước ngoài, đây là kênh quan trọng để những chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh được thông tin đầy đủ đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tập đoàn lớn có nhu cầu tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cũng đang tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ từng dự án trong và ngoài khu công nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, qua đó kiên quyết thu hồi các dự án kéo dài đã lâu, tạo quỹ đất tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, đầu tư đúng định hướng của tỉnh.

Do quỹ đất khu công nghiệp hiện không còn nhiều, Ban Quản lý Khu công nghiệp đang tiếp tục rà soát kỹ, thận trọng trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án, đảm bảo dự án được cấp đúng tiêu chí công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, ít thâm dụng lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tổng hợp những vướng mắc khó khăn của các dự án trên, để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động hoặc thu hồi dự án chậm triển khai để lựa chọn những đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Đồng Nai tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư có chọn lọc, chọn nhà đầu tư tốt nhất, kiểm soát dự án, ưu tiên các dự án thân thiện môi trường, công nghệ sạch; nghiên cứu việc áp dụng nội dung Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” vào vấn đề đầu tư cho các dự án, kể cả việc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước.

Theo vietnamplus

Chia sẻ
https://qik.com.vn/ https://jex.com.vn/