Tây Ninh

24

Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tây Ninh nằm ở vị trí cầu nối giữa TP HCM và thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh có TP Tây Ninh nằm cách TP HCM 99km, cách biên giới Campuchia 40 km.

Vùng đất Tây Ninh từ thời xưa vốn là một vùng đất thuộc Thuỷ Chân Lạp, với tên gọi là Romdum Ray, có nghĩa là “Chuồng Voi” vì nơi đây chỉ có rừng rậm với muôn thú dữ như cọp, voi, beo, rắn…cư ngụ. Tây Ninh nối cao nguyên Nam Trung Bộ với ĐBSCL nên vừa mang đặc điểm của một cao nguyên, vừa có dáng dấp, sắc thái của vùng đông bằng.

Tỉnh Tây Ninh được xem là một trong những cửa ngõ giao lưu về quốc tế quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia, Thái Lan… Đồng thời tỉnh có vị trí quan trọng trong mối giao lưu trao đổi hàng hoá giữa các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL.

Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Tây Ninh ngày càng phát triển vững chắc đồng thời đã xây dựng được hệ thống các nhà máy chế biến nông sản tại các vùng chuyên canh như các nhà máy mía đường, các nhà máy chế biến bột củ mì, các nhà máy chế biến mủ cao su, từng bước xây dựng các khu công nghiệp trong tỉnh.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh, tổng sản phẩm trong Tỉnh (GRDP) (giá so sánh 2010) ước thực hiện 45.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp – xây dựng đóng góp 4,6 điểm %; dịch vụ 2,4 điểm %; nông – lâm – thủy sản 0,9 điểm %, riêng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,1 điểm %.

Cụ thể, đối với sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất ước thực hiện 65.302 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Đóng góp cho tăng trưởng chủ yếu ở các ngành công nghiệp thu hút nhiều dự án FDI có quy mô lớn và phương thức sản xuất, gia công xuất khẩu là chính như dệt may, sản phẩm từ cao su (vỏ ruột xe), sản xuất da và sản phẩm có liên quan.

Xét về quy mô và cơ cấu kinh tế của tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá HH) ước tính đạt 64.043 tỷ, trong đó khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm tỷ trọng 27,34%; khu vực công nghiệp-xây dựng 35,85%; khu vực dịch vụ 32,83%; thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm cũng chiểm tỷ trọng 4,04% trong tổng sản phầm (GRDP) của tỉnh.

Năm 2017, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, GRDP trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ngành công nghiệp vẫn là ngành tăng trưởng ổn định và vượt kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất tăng 16,4% (kế hoạch tăng 14,5%).

Ngành dịch vụ đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thu hút nhiều dự án quy mô lớn và chuẩn bị đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố Tây Ninh.Thu ngân sách nhà nước năm 2018 đều đạt và vượt so với dự toán, tăng khá so cùng kỳ. Đến cuối tháng 11.2018, địa phương đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Môi trường đầu tư của tỉnh vẫn duy trì ổn định, các dự án đầu tư lớn về thương mại, dịch vụ được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt thu hút một số dự án lớn đầu tư xã hội hoá trong lĩnh vực y tế, giáo dục.Chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh được người dân đón nhận tích cực, đã triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2019, Tây Ninh đặt mục tiêu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP- giá so sánh năm 2010) tăng từ 8% trở lên; GRDP đầu người theo giá hiện hành đạt 2.900 USD. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất nông- lâm- thuỷ sản từ 4,5% trở lên.Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 14,5% trở lên. Còn giá trị sản xuất các ngành dịch vụ cũng được đề ra định mức tăng từ 6% trở lên.

Một mục tiêu lớn nữa được đặt ra là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.000 tỷ đồng.Kim ngạch xuất- nhập khẩu đều tăng 20%. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% so với tổng số hộ trên địa bàn.

Song song đó, số lao động có việc làm tăng thêm 17.000 lao động. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 68%, đạt 6,8 bác sĩ/vạn dân và tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,5%.

Để đạt được những thành tựu trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tỉnh Tây Ninh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm quyết tâm hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu này.

Theo đó, tỉnh xác định tiếp tục phát huy tính hiệu quả, năng động của các nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về phát triển du lịch, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thể chế, công nghiệp 4.0 và phát triển nguồn nhân lực tạo bước đột phá về kinh tế – xã hội.

Tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, nhất quán và hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn; tiếp tục cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt, giai đoạn 2017-2020; tăng cường theo dõi, giám sát các tổ chức tín dụng, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định và tăng thu nhập cho người dân. Có chính sách thu hút hiệu quả doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hoá công tác xúc tiến quảng bá du lịch, kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền, quảng bá để thu hút và kêu gọi đầu tư phát triển ngành du lịch phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đẩy mạnh hơn công tác rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Thực hiện các giải pháp để tăng điểm số và xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là các chỉ tiêu đang xếp hạng thấp.

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.Xây dựng kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả; chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ, nâng giá bất hợp lý.

Nâng cao năng lực, tính hiệu quả hoạt động kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước bảo đảm tính bền vững trong thu ngân sách. Nuôi dưỡng và phát triển các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời có giải pháp quản lý hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế.Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách nhà nước; cắt giảm chi hội họp, đi công tác trong, ngoài nước.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thành phố. Lập phương án kiểm kê đất đai làm cơ sở thực hiện kiểm kê đất đai năm 2020. Hoàn thiện phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác cát trên địa bàn, xử lý nghiêm các sai phạm.

Triển khai thực hiện các đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2019. Khai thác các nguồn vốn đầu tư để triển khai xây dựng các công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung ở các thị trấn đông dân cư, khu kinh tế và các cụm công nghiệp đã hoạt động.

Theo enternews

Chia sẻ