Phụ nữ Tiền Giang phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu

9

Tiền Giang là tỉnh nông nghiệp và là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn do nước biển dâng. Kinh tế của người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trồng cây ăn quả, hoa màu, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh buôn bán nhỏ.

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh có hơn 331.000 hội viên trên tổng số hơn 628.600 phụ nữ, chiếm 54,4%. Trong đó có hơn 9.700 phụ nữ nghèo, phụ nữ chủ hộ nghèo là hơn 3.900 hộ (chiếm 48,2% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động; chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp cho hộ gia đình tiếp cận các kiến thức, kỹ năng về chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội phụ nữ cơ sở đã gắn kết các giải pháp giữa công tác vận động tuyên truyền với các hoạt động hỗ trợ, xây dựng mô hình giúp nhau phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cụ thể, phối hợp ngành chức năng tổ chức các lớp nâng cao năng lực giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi cho phụ nữ lao động nông thôn. Vận động nguồn lực, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, kết nối thị trường tiêu thị sản phẩm khởi nghiệp. Với nhiều cách làm, các cấp Hội đã giúp hơn 7.400 hội phụ nữ nghèo, gần 3.000 hộ phụ nữ chủ hộ nghèo, hơn 7.500 hộ phụ nữ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình để phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động 262 tổ góp vốn xoay vòng giúp gần 18.000 hội viên phụ nữ nghèo với số tiền hỗ trợ hơn 35,8 tỷ đồng. Mô hình liên kết giúp vốn không lấy lãi, hỗ trợ con giống, vật tư, ngày công… trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm. Hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và tham gia quản lý 486 thành viên.

Thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều

Theo Hội LHPN tỉnh Tiền Giang, thời quan qua, UBND tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ triẻn khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế nói chung, mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu nói riêng.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh giao tiếp nhận dự án “Phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2022”. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội có thêm nguồn lực thực hiện kợp phần hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu.

Thông qua dự án, đến nay, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 18 lớp khởi sự kinh doanh cho hơn 1.170 chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh, 304 chị em khởi nghiệp và 40 lớp kinh doanh cơ bản cho chị em phụ nữ. Qua đó, đã có 180 chị thành lập doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ bước đầu kinh doanh có hiệu quả tham gia phát triển kinh tế.

Ngoài ra, còn nhiều mô hình sinh kế giúp phụ nữ phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao như mô hình trao vốn kinh doanh mua bán nhỏ, mua máy may, trồm khóm sạch, nấm rơm, dừa hữu cơ…

Từ đó, đã có 100% hộ phụ nữ nghèo và hơn 90% hộ phụ nữ cận nghèo được giúp. Dự kiến đến cuối năm 2022, có 460 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; góp phần cùng với chính quyền giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1,67% vào đầu năm 2021 xuống còn 1,6%; hộ cận nghèo 3,1%.

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang cho biết để thực hiện mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng hiệu quả, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật hướng dẫn người dân sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã… góp phần giúp người dân thành công trong quá trình chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, vừa phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, phát huy nội lực hội viên phụ nữ giúp nhau giảm nghèo phát triển kinh tế, vay vốn không lãi suất giúp hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinhh tế xanh. Đồng thời thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao đông đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo phunuvietnam

Chia sẻ
https://qik.com.vn/ https://jex.com.vn/