Năm 2021, TP HCM thi hành kỷ luật đối với 408 đảng viên

18

Ngày 12-1, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; việc thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP HCM Dương Ngọc Hải.

Theo UBKT Thành ủy TP HCM, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng (khiển trách 4 tổ chức đảng; cảnh cáo 2 tổ chức đảng). Thi hành kỷ luật đối với 287 đảng viên (khiển trách 198 trường hợp; cảnh cáo 61 trường hợp; cách chức 13 trường hợp; khai trừ 15 trường hợp); xử lý pháp luật 14 trường hợp; xử lý hành chính 54 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật, quy định của ngành; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong quản lý, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19…

UBKT Thành ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 121 đảng viên (khiển trách 53 trường hợp; cảnh cáo 22 trường hợp; cách chức 4 trường hợp; khai trừ 42 trường hợp). Trong đó có 54 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; đình chỉ sinh hoạt Đảng 20 trường hợp; xử lý pháp luật 19 trường hợp; xử lý hành chính 17 trường hợp…

Trong đó, UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 38 đảng viên (khiển trách 10 trường hợp; cảnh cáo 6 trường hợp; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 2 trường hợp; khai trừ 20 trường hợp); phê bình rút kinh nghiệm 8 trường hợp.

https://nld.com.vn/chinh-tri/nam-2021-tp-hcm-thi-hanh-ky-luat-doi-voi-408-dang-vien-20220112084200648.htm

Chia sẻ
https://kubet88plus.com/ https://triples.vn/ https://banhangdakenh.vn/