Đồng Nai: Thành tựu nông thôn mới năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

5
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khảo sát thực tế nông thôn mới năm 2022. Ảnh: Huy Thanh

Thành tựu xây dựng nông thôn mới năm 2022

12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến tháng 11/2022 Đồng Nai đã có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm các xã Bình Sơn, Tam An (huyện Long Thành); các xã Bàu Hàm, Quảng Tiến (huyện Trảng Bom); xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc); các xã Phú Ngọc, Túc Trưng (huyện Định Quán); các xã Phú Thanh, Phú Lộc, Phú Bình (huyện Tân Phú); xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ); xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) đạt 80% kế hoạch.

Như vậy, tính đến cuối năm 2022 toàn tỉnh Đồng Nai có 77/120 (đạt 64,17%) xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiêu chí nông thôn mới nâng cao bình quân trên một xã đạt 17,50 tiêu chí/xã (tăng 0,59 tiêu chí/xã so với cuối năm 2021).

Tính đến tháng 11/2022, tỉnh Đồng Nai có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 66,67% kế hoạch. Trong đó, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực hạ tầng – phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập – hộ nghèo. Xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực y tế. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 10/120 (8,33%) xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  Thêm 17 khu dân cư kiểu mẫu.

Thực hiện theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời của tỉnh, 11 tháng đầu năm 2022 có thêm 17 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, lũy kế đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 21 khu dân cư kiểu mẫu.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023

Ban Chỉ đạo Nông nghiệp nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai sẽ phấn đấu thực hiện có ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 huyện nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục hỗ trợ 3 xã, gồm xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), xã Long Phước (huyện Long Thành), xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) thực hiện chuyển đổi số cấp xã gắn với xây dựng nông thôn mới thông minh.

Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 83,5%, trong đó: từ công trình cấp nước tập trung là 21,87%; từ đấu nối từ công trình cấp nước đô thị là 26,29%. Tỷ lệ người dân khu vực nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, tập trung các nội dung liên quan Chương trình, các bộ tiêu chí, các cơ chế chính sách mới thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Ban Chỉ đạo Nông nghiệp nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023 tỉnh sẽ triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định, nâng cao thu nhập người dân nông thôn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện Chương trình, trong đó tập trung: ứng dụng mạnh khoa học công nghệ kể cả trong sản xuất và trong tiêu thụ, hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản; sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái nông thôn, nhằm nâng cao giá trị, tạo phát triển bền vững cho khu vực nông thôn…

Theo Kinhtedothi

Chia sẻ
https://qik.com.vn/ https://jex.com.vn/