Cháy chợ Bình Long, thiệt hại gần 3 tỷ đồng

14

Chợ Bình Long được xây dựng trước năm 1945, với tổng diện tích 2ha, khu vực bị cháy rộng khoảng 1.000m². Khi xảy ra vụ cháy, ban quản lý chợ cùng tiểu thương, người dân tập trung dùng nhiều biện pháp để ngăn ngọn lửa lây lan, tuy nhiên, khu vực này chủ yếu tập trung bán hàng mã dễ cháy, áo quần… nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Khu vực này đã từng xảy ra 2 vụ cháy trước đó vào năm 1997 và năm 2015. 

Chia sẻ