Bình Chánh kiến nghị gỡ khó trong quản lý đất đai, xây dựng

1

Cụ thể, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị Sở QH-KT TPHCM và các sở ngành xem xét giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở trong khu vực quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp khi chưa có dự án đầu tư, chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời kiến nghị hướng dẫn việc tách thửa tại một số khu vực; thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp thuộc quy hoạch đất dân cư nông thôn xây dựng mới, phù hợp quy hoạch nông thôn mới được duyệt, nhưng không phù hợp với quy hoạch chung (hơn 553ha tại xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B). 

Theo sggp

Chia sẻ