6 tháng đầu năm, TPHCM thu hút 2,18 tỷ USD vốn FDI

6
Sản xuất linh kiện bán dẫn tại Công ty MTEX (Nhật Bản). Ảnh: CAO THĂNG

Trong số này, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng vốn đăng ký là 223,75 triệu USD (với tổng số 291 dự án, tăng 5,43% số dự án cấp mới; giảm 1,28% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước); có 68 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 1,37 tỷ USD, giảm 2,86% về số dự án và tăng 205,19% về vốn điều chỉnh so cùng kỳ.

TPHCM cũng chấp thuận cho 1.105 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 583,11 triệu USD (tăng 9,62% về số trường hợp, giảm 15,12% về vốn so với cùng kỳ).

Theo saigondautu

Chia sẻ
https://qik.com.vn/ https://jex.com.vn/